Lidmaatschap en contributie

Aanmelden nieuw lidmaatschap

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine, of kunt u hieronder downloaden.

Volledig ingevulde formulieren inclusief recente pasfoto dienen te worden ingeleverd bij:

Peter Blom, Monnetstraat 50, 6904 LT Zevenaar.

In het aanmeldjaar ontvangt u van de penningmeester een rekening voor de contributie incl. inschrijfgeld. Vanaf het 2e jaar wordt er automatisch geïncasseerd.

Na betaling van de contributie ontvangt u een ledenpas, waarmee u de baan kunt afhangen.

De ledenpas wordt aangemaakt door de KNLTB en is eind maart of anders enkele weken na aanmelding af te halen in het clubgebouw van de tennisvereniging.

 

Contributie

Het bestuur stelt in de ledenvergadering de contributie voor het seizoen vast. De contributie wordt, m.u.v. het jaar van aanmelden, via een automatische incasso geïnd. De incasso wordt eind januari afgeschreven.

In uitzonderingsgevallen krijgt u in januari een contributiebrief met het verzoek het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over te maken. Indien u niet op tijd betaalt, wordt u afgemeld bij de bond en dient u, als u alsnog betaalt, het inschrijfgeld voor de bond opnieuw te voldoen. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld.

 

Tarieven lidmaatschap:

Senioren v.a. 21 jaar                                             € 125,-

Junioren tussen de 18 en 21 jaar                      €   71,-

Junioren tot 18 jaar                                              €   51,-

Uitwonende studenten                                        €   59,-

Pasjesleden                                                           €   22,-

Pasjesleden incl. competitie TVLobith            €   40,-

 

Inschrijfgeld (eenmalig):                                     €  7,50

 


Download
Aanmeldformulier lidmaatschap TV Lobith
Downloaden, invullen, pasfoto bijvoegen en inleveren bij ledenadministratie.
2019 aanmeldformulier incl machtiging T
Adobe Acrobat document 76.7 KB

Introductie niet-leden

Het is mogelijk niet-leden te introduceren. Deze introductie is beperkt tot 3 x dezelfde persoon in een seizoen. Bijzondere situaties kunnen altijd voorgelegd worden aan het bestuur. De introducékaart is verkrijgbaar in de kantine. Vul voordat u gaat spelen een introducéformulier in, laat deze op de bar liggen en hang de introducékaart op het afhangbord. Na het spelen stopt u het formulier samen met het geld in het kistje rechts achter de bar. De kosten bedragen € 2,50 per persoon spelend met een tennislid van onze vereniging. Niet leden die eens willen spelen kunnen de sleutel opvragen bij Erik Jägers tegen betaling van € 4 per persoon.

 

Kort-seizoen leden

Als u ergens in het tennisseizoen lid wordt of het lidmaatschap opzegt, bepaalt het bestuur in een bestuursvergadering de hoogte van de contributie. Vanaf 1 augustus is er sprake van een half lidmaatschap. 

 

Opzeggen lidmaatschap

Als je, om welke reden ook, je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je ons daarvan schriftelijk (mag per e-mail: p.blom332@upcmail.nl) op de hoogte stellen. We vragen de leden nadrukkelijk om zich uiterlijk 15 januari af te melden. Reden hiervoor is dat na januari de pasjes al gemaakt worden door de bond. Degene die dus zijn lidmaatschap wil opzeggen zonder verdere kosten, zal dit vóór 15 januari moeten melden bij Peter Blom.

Na 15 januari kan je je uiteraard ook afmelden, maar dan brengen we administratiekosten in rekening (€ 30).

Meld je je af na 1 april dan wordt het contributiebedrag niet gerestitueerd. 

 

Ledenpassen en sleutels

De passen zijn vanaf de laatste week van maart beschikbaar en af te halen in de kantine.

Sleutels zijn tegen betaling van € 5 verkrijgbaar in de kantine of bij onze penningmeester Bart van Druten.


Tennisvereniging Lobith    

Tennisbaan & Clubgebouw:

 

Hertog Eduardstraat 1

6915 XS  Lobith

Tel.: 0316 541136

Email: mail@tvlobith.nl