Lidmaatschap en contributie

Aanmelden nieuw lidmaatschap

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine, of kunt u hieronder downloaden.

Volledig ingevulde formulieren inclusief recente pasfoto dienen te worden ingeleverd bij:

Peter Blom, Monnetstraat 50, 6904 LT Zevenaar.

In het aanmeldjaar ontvangt u van de penningmeester een rekening voor de contributie incl. inschrijfgeld. Vanaf het 2e jaar wordt er automatisch geïncasseerd.

Na betaling van de contributie ontvangt u een ledenpas, waarmee u de baan kunt afhangen.

De ledenpas wordt aangemaakt door de KNLTB en is eind maart of anders enkele weken na aanmelding af te halen in het clubgebouw van de tennisvereniging. 


Download
Aanmeldformulier lidmaatschap TV Lobith
Downloaden, invullen, pasfoto bijvoegen en inleveren bij ledenadministratie.
2019 aanmeldformulier incl machtiging T
Adobe Acrobat document 76.7 KB

Zomerlid

Steeds vaker krijgen we vragen over de mogelijkheid tot tennissen tijdens de zomervakantie. Veel sportverenigingen liggen namelijk stil in de maanden juni/juli en augustus. Om toch in conditie te blijven biedt de tennisvereniging een zgn. zomerlidmaatschap aan. Voor €40,= mag je dan in juni, juli en augustus tennissen bij onze vereniging. Uiteraard wel volgens de regels van onze vereniging (zie website). Na aanmelding krijg je een zomerpasje, alleen geldig voor dat jaar en voor de maanden juni, juli en augustus. Het is geen pasje van de bond, dus je kunt geen competitie en/of toernooien spelen. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Pauline van Buuren tel: 06-25026454) of email: tvlobith1968@gmail.com.


Download
Aanmeldingsformulier Zomerlid.pdf
Adobe Acrobat document 60.5 KB

Contributie

Het bestuur stelt in de ledenvergadering de contributie voor het seizoen vast. De contributie wordt, m.u.v. het jaar van aanmelden, via een automatische incasso geïnd. De incasso wordt eind januari afgeschreven.

In uitzonderingsgevallen krijgt u in januari een contributiebrief met het verzoek het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over te maken. Indien u niet op tijd betaalt, wordt u afgemeld bij de bond en dient u, als u alsnog betaalt, het inschrijfgeld voor de bond opnieuw te voldoen. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld.

 

 

Tarieven lidmaatschap

 

Junioren tot 18 jaar                                                      speciale aktie

Junioren tussen de 18 en 21 jaar                         €   71,-

Uitwonende studenten                                           €   59,-

Senioren v.a. 21 jaar                                                € 125,-

Pasjesleden incl. competitie TVLobith                €   40,-

Zomerlidmaatschap (juni, juli, augustus)           €   40,-    (geen bondspasje)

 

Inschrijfgeld (eenmalig):                                       €  7,50


Introductie niet-leden

Het is mogelijk niet-leden te introduceren. Deze introductie is beperkt tot 3 x dezelfde persoon in een seizoen. Bijzondere situaties kunnen altijd voorgelegd worden aan het bestuur. De introducékaart is verkrijgbaar in de kantine. Vul voordat u gaat spelen een introducéformulier in, laat deze op de bar liggen en hang de introducékaart op het afhangbord. Na het spelen stopt u het formulier samen met het geld in het kistje rechts achter de bar. De kosten bedragen € 2,50 per persoon spelend met een tennislid van onze vereniging. Niet leden die eens willen spelen kunnen de sleutel opvragen bij Erik Jägers tegen betaling van € 4 per persoon.

 

Kort-seizoen leden

Als u ergens in het tennisseizoen lid wordt of het lidmaatschap opzegt, bepaalt het bestuur in een bestuursvergadering de hoogte van de contributie. Vanaf 1 augustus is er sprake van een half lidmaatschap. 

 

Opzeggen lidmaatschap

Als je, om welke reden ook, je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je ons daarvan schriftelijk (mag per e-mail: p.blom332@upcmail.nl) op de hoogte stellen. We vragen de leden nadrukkelijk om zich uiterlijk 15 januari af te melden. Reden hiervoor is dat na januari de pasjes al gemaakt worden door de bond. Degene die dus zijn lidmaatschap wil opzeggen zonder verdere kosten, zal dit vóór 15 januari moeten melden bij Peter Blom.

Na 15 januari kan je je uiteraard ook afmelden, maar dan brengen we administratiekosten in rekening (€ 30).

Meld je je af na 1 april dan wordt het contributiebedrag niet gerestitueerd. 

 

Ledenpassen en sleutels

De passen zijn vanaf de laatste week van maart beschikbaar en af te halen in de kantine.

Sleutels zijn tegen betaling van € 5 verkrijgbaar in de kantine of bij onze penningmeester Bart van Druten.


TV Lobith wordt gesponsord door:


Tennisvereniging Lobith    

Tennisbaan & Clubgebouw:

 

Hertog Eduardstraat 1

6915 XS  Lobith

Tel.: 0316 541136

Email: mail@tvlobith.nl