Reglementen

Baan Reglement


 1. De banen mogen uitsluitend met geschikte (gravel) tennisschoenen betreden worden.

 2. Tijdens competitiewedstrijden en officiele toernooien, is het dragen van tenniskleding verplicht.

 3. Afhangen kan uitsluitend op een half- of heel uur. Wie afhangt blijft op het park of in de kantine aanwezig.

 4. Voor enkelspel kan men een half uur een baan reserveren. Voor dubbelspel een uur.

 5. Men is verplicht af te hangen, door middel van de officiele ledenpas, voorzien van een recente pasfoto. Deze dient op de aanvangstijd te worden opgehangen. Zonder pas kan geen recht op een baan worden verleend. Het is verboden de pas tijdens het spelen te verhangen.

 6. Het bestuur of de baanbeheerder kan voor de wedstijden, trainingen en toernooien banen reserveren. Dit wordt zoveel mogelijk bekend gemaakt op het mededelingenbord en/ of via de mail.

 7. Men is verplicht de baan na het verlaten weer speelklaar te maken door te vegen.

 8. Laat de baan schoon achter.

 9. Het bestuur en de baanbeheerder hebben het recht, spelers die zich misdragen van de baan te verwijderen. Zo nodig kan het bestuur een ontzegging voor bepaalde tijd opleggen.

 10. Klachten worden aan het bestuur gericht. Als het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 11. Na 19.00 uur zijn de banen uitsluitend beschikbaar voor senioren, behalve in het weekeind. Zijn er banen vrij, dan kunnen deze gebruikt worden door de junioren.

 12. Een senior lid mag een junior lid na 19.00 uur uitnodigen, mits er geen wachtende seniorleden zijn.

 13. Een niet lid kan ten hoogste 4 x per seizoen geïntroduceerd worden daarna wordt hij/ zij lid of speelt niet meer bij onze club.

 14. Een lid kan 5 x per jaar een introducée meenemen. Introductie geschiedt d.m.v. betaling en het ophangen van een introducée pasje verkrijgbar bij de kantinedienst.

 15. Als er ’s avonds niet meer getennist wordt, dient alle verlichting uitgedaan te worden en het toegangshek afgesloten


TV Lobith wordt gesponsord door:


Tennisvereniging Lobith    

Tennisbaan & Clubgebouw:

 

Hertog Eduardstraat 1

6915 XS  Lobith

Email: tvlobith1968@gmail.com